DET TVETYDIGA

DET TVETYDIGA – En essäfilm om det tvetydiga i moderskapet utifrån Simone de Beauvoirs resonemang. Inspelad i Paris sept-15.

SdB vid graven