MELLAN HÄGG OCH SYREN

MELLAN HÄGG OCH SYREN – långfilm under utveckling

TO EXPRESS YOURSELF INTI NYFÖDD BB AALEX DÖD JAG VILL HA FINARE KLÄDERtimeline01

timeline

En personlig essäfilm om uppväxt och moderskap, som spänner över drygt 10 år.

Med stöd från Konstnärsnämnden, Film i Väst, SFI och Göteborgs Stad.

Läs min examensarbete i Filmiska Processer för att förstå mer om mitt förhållningssätt till filmen och arbetet med den. MAGISTERUPPSATS om Timeline