Hösten 2015

Hösten 2015 ser ut att bli en händelserik period. Först skall jag vara hela september månad i Paris och bo i Svenska Institutets gästbostad. Där skall jag göra en essäfilm om Simone de Beauvoir och moderskapet.

Under oktober är det inspelning av På spåret. Och en viktig resa till Tblisi, Georgien, med Karin Ekberg. Vi ska hålla vår workshop för kvinnliga filmare från Kaukasus. Den genomförs med hjälp av Svenska Institutet, Creative Force.

Jag kommer också att arbeta filmpedagogiskt på Nytorpsskolan i Hammarkullen, samt som lärare på den nystartade filmlinjen på Göteborgs folkhögskola, löpande under höstterminen.

Samtidigt skall jag själv gå Master på Akademin Valand. Och det som är allra viktigast – arbeta med mina filmprojekt.

/Johanna