IN ALL HER AGES

IN ALL HER AGES  – 4.30 minuter, 2018 Premiär på Göteborgs Filmfestival 28 januari

Distribueras av Filmform. https://www.filmform.com/works/4774-in-all-her-ages/

”In all her ages” är en experimentell dokumentär där jag vill skildra min mormors upplevelse av att vara i alla sina åldrar samtidigt.
När jag är på besök hos mormor märker jag hur hon blandar ihop tid och rum. Hon hoppar fritt mellan decennierna när hon berättar någonting, utan att själv lägga märke till det. Jag tror att mormor upplever alla sina åldrar samtidigt. Det är som att hon bearbetar hela sitt liv för att kunna lämna det och våga möta döden, maler ner allt till fragment. Utifrån ter det sig faktiskt behagligt.
Både hud, tid och rum blir lösare de sista åren av en människas liv. Ett viktlöst tillstånd.

”In all her ages” is an experimental documentary in which I try to depicture the experience of my grandmother living in all her ages at the same time.
When I visit her I see how see mixes time and space. She travels through the decades without even noticing. I think she experiences all her ages in every moment. Like if she process her life to be able to leave it and face death, she grinds down everything info fragments. To me it seems almost comfortable.
Skin, time and space is loosing up these last years. A weightless state.

Ur filmen: In all her ages. Foto: Gorki Glaser-Müller 2017

 

tommarum4

Work in Progress på Tomma Rum i Bromölla aug-16